Cho người nước ngoài thuê nhà phải nộp thuế gì ?

Ở Việt Nam hiện nay việc cho người nước ngoài thuê nhà để ở rất phổ biến. Vậy khi cho người nước ngoài thuê nhà thì những chủ hộ phải nôp những loại thuế gì?

Trước tiên khi cho người nước ngoài thuê thì chủ hộ cần phải làm những thủ tục sau:

Việc cho cá nhận người Việt Nam,người nước ngoài hay công ty thuê nhà để ở, làm văn phòng… là một hoạt động kinh doanh và phải tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Bạn có thể liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi có căn nhà định cho thuê để được cung cấp mẫu đơn đăng ký kinh doanh và được hướng dẫn làm thủ tục cụ thể.

Cho người nước ngoài thuê nhà phải nộp thuế gì?

Hộ cá thể hoạt động kinh doanh phải đóng những loại thuế sau:

Thuế môn bài

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế giá trị gia tăng

Mức thuế suất thuế môn bài phải nộp căn cứ vào số vốn đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê nhà,văn phòng là 10%

Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân(Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ sản xuất,kinh doanh,tiền lương,tiền công,thù lao).

Biểu thuế đối với cá nhân cư trú

Thu nhập tính thuế đến 5 triệu/tháng: 5%

- Trên 5-10 triệu/tháng: 10%

- Trên 10-18 triệu/tháng: 15%

- Trên 18-32 triệu/tháng: 20%

- Trên 32-52 triệu/tháng: 25%

- Trên 52-80 triệu/tháng: 30%

- Trên 80 triệu/tháng: 35%